Wentylacja

Wentylacja higrosterowana

Systemy higrosterowanej wentylacji opierają o naturalne własności fizyczne materiałów, które pod wpływem zmiany poziomu wilgotności zmieniają swoją długość. Wyposażenie nawiewników i kratek w wiązkę takich taśm, które reagują nawet na niewielkie różnice, tworzy prosty układ mechaniczny. Przepustnice (żaluzje czy klapki) regulujące przepływ powietrza zamykają się bądź otwierają w zależności od długości tych pasów. W ten sposób dochodzi do samosterowania nawiewem.

Każdy element składowy, nawiewnik w pokoju czy kratka wywiewna w pomieszczeniu technicznym, reaguje samoczynnie i niezależnie od innych. Poza tym istnieje możliwość ręcznego sterowania strumieniem powietrza np. w łazienkach lub kuchniach, gdzie chwilowo może dojść do zwiększenia ilości pary wodnej. Wyłącznik czasowy przywróci samoregulację po określonym czasie.

Istotnym elementem w tych instalacjach jest prawidłowe zaprojektowanie całej instalacji. Opiera się ona o naturalnie występujący przepływ powietrza pomiędzy pomieszczaniami. Strumień powietrza, który odprowadzany jest z mieszkania, uzależniony jest od potrzeb, jakie powstają w kuchni oraz w pokoju dziennym w ciągu dnia. W porze nocnej dla odmiany nawiewniki zlokalizowane w sypialniach mają największy wpływ na poziom strumienia doprowadzanego powietrza.

Osobna kontrola każdego pomieszczenia zapewnia jakość powietrza w całym mieszkaniu. Ponadto system ten uwzględnia także czynnik termiczny, a tym samym sezonowe zmiany klimatu, a więc i zawartości pary wodnej, na zewnątrz budynku.

W naszej firmie zapewniamy szeroki wybór urządzeń oraz profesjonalny montaż całego systemu, natomiast nasz doświadczony personel służy doradztwem projektowym instalacji wentylacyjnych.