Serwis

Serwis klimatyzacji i wentylacji

Firma Izo-Went z Jarocina oferuje wszechstronną obsługę systemów klimatyzacji i wentylacji. Zajmujemy się utrzymaniem tych instalacji w należytej kondycji. Przyjmuje się, że czyszczenie konserwacyjne klimatyzacji powinno się odbywać chociaż raz w roku, żeby zanieczyszczenia nie miały negatywnego wpływu na ludzi przebywających w pomieszczeniu.

Podczas konserwacji przeprowadzamy również sprawdzenie stanu instalacji oraz diagnozę szczelności, ilości czynnika chłodniczego. Czyścimy filtry, skraplacze, dezynfekujemy parowniki oraz wymieniamy części zużyte.

Zajmujemy się również konserwacją i naprawą instalacji wentylacyjnych. Dokonujemy okresowych przeglądów, pomiarów wentylacji i elektrycznych. Czyścimy wymienniki i regulujemy parametry pracy instalacji. Sprzedajemy również części zamienne oraz wymieniamy filtry.

Ponadto zajmujemy się również naprawami incydentalnymi. Nasz doświadczony personel szybko zdiagnozuje usterkę i dokona niezbędnych czynności, które przywrócą pełnię sprawności systemom klimatyzacji i wentylacji.