Izolacje termiczne

Montaż izolacji termicznych rurociągów

Izolacja termiczna instalacji klimatyzacyjnych

Instalacje chłodnicze często składają się z systemu rurek, w których przepływa czynnik chłodniczy. Różnica pomiędzy temperaturą otoczenia a temperaturą owego czynnika może prowadzić do znacznych strat energii, a co za tym idzie następuje zwiększenie kosztów eksploatacji systemu. To jest właśnie wyzwanie dla naszej firmy: izolacja termiczna instalacji klimatyzacyjnych. Redukujemy swobodny przepływ energii cieplnej poprzez odpowiednio dobraną otulinę. Uzyskujemy dzięki temu znaczną redukcję kosztów energii elektrycznej.

Nasze doświadczenie pozwala nam dobrać nie tylko urządzenia klimatyzacyjne czy chłodnicze, ale również właściwą izolację. Dobór odpowiedniej otuliny zależny jest od lokalizacji instalacji, temperatury czynnika oraz otoczenia i wilgotności powietrza. Dlatego też izolację termiczną musimy dobierać indywidualnie do danego systemu. Materiał oraz jego grubość wynika z wyliczeń, gdzie podstawowym wyznacznikiem jest współczynnik przewodzenia ciepła: im niższy tym materiał jest lepszym izolatorem.

Ponadto trzeba uwzględnić zjawisko dyfuzji pary wodnej wynikające z różnicy temperatur pomiędzy otoczeniem a czynnikiem wewnątrz systemu. Źle dobrana otulina może doprowadzić do skraplania pary z powietrza na powierzchni izolacji lub rury, a w efekcie do korozji rurociągu. Tu wyznacznikiem jest współczynnik odporności na dyfuzję pary wodnej.

Jednakże najważniejszym aspektem izolacji instalacji jest szczelność samej izolacji. Dlatego też dobrze jest powierzyć to zadanie tak doświadczonej i profesjonalnej firmie jak Izo-Went z Jarocina, gdyż w przyszłości może to zapobiec znacznym ubytkom energii i kosztownym naprawom.

Izolacja termiczna instalacji wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych

Mając tak duże doświadczenie w izolowaniu termicznym instalacji klimatyzacyjnych, co jest niezwykle wymagającym zadaniem, rozszerzyliśmy naszą ofertę o montaż izolacji na instalacjach wodnych, kanalizacyjnych oraz grzewczych. Wszystkie zlecenia realizujemy dopasowując rozwiązania do potrzeb i wymagań klienta.